Andrea Storm – Syslak

Mas
Tekstil, 100x40cm
Sted: Kråken

Andrea Storm – Syslak – Hei, jeg liker analog foto og tekstil og har fått kombinert dette ved hjelp av flytende emulsjon. Jeg liker at man kan ta på kunsten og at man kan se en tekstur som ikke bare er papir. Har holdt på med mye forskjellig, musikk og annen kunst og er glad i å teste ut nye materialer og teknikker.
Det er viktig for meg at det jeg lager ikke nødvendigvis må bli som jeg har sett for meg, og det gir ofte også det sterkeste resultatet.
Mail: Andrea@oksygenfabrikken.no
IG: @andreastormsyslak