Christian Etwin

Hva er det jeg gjør
Dikt, 15x21cm
Sted: Hulen

Christian Etwin er en norsk artist som jobber både med lyrikk og musikk. Han er også en lokal løshund av et lunefullt lynne som har lært å søke trygg grunn i sin sjelelige verden. 
Og fra denne verden sankes frukten som han lager syltetøyet sitt av.

Mail: c-alsaker@live.no
IG: @christianetwin