Duvét & Etwin

Tusen Takter
Musikk

Duvét&Etwin er to musikere fra det multidisipiplinære kunstkollektivet «Welhaven Kollektiv». De to har bakgrunn fra låtskriving, gitarspill, produksjon, og dikt. Til ForRom festival har de forberedt et lydverk som legger vekt på halvimprovisatorisk, dynamisk samklang. Verket «Tusen Takter» vil variere i intensitet, puls og volum. Det 20 minutter lange stykket skal fremføres live, fra start til slutt, hvor de vil komplimenteres av kontemporær dans.

Ole Martin Aasmul
Mail:
oaasmul@gmail.com
IG:
@duvet_welhaven

Christian Etwin
Mail: c-alsaker@live.no
IG: @christianetwin