Tilda Zsemberovszky

Homing interferences
Video
Sted: Hulen

Tilda Zsemberovszky

Opplevelsen av å ha tilknytning til flere kulturer samtidig gjør at man hører egentlig hjemme i hverken den ene eller den andre. De kulturelle minnene blander seg i bevisstheten og skaper dissonans og forvirring av en surrealistisk realitet. 
Kjernen i arbeidet mitt som vises under FORROM festivalen er å undersøke hvordan tilhørighet til to kulturer fører til et forvirrede sinnstilstand, hvor de to kulturelle arenaene hele tiden er i samspill og ikke kan forstås uten hverandre. De ulike billedlagene i videoen nærmer seg hverandre og blir delvis overlappende, men passer aldri helt sammen. Dette fører til en stadig oscillasjon mellom dem. De ulike lagene og samspillet mellom dem blir etter hvert en organisk del av personligheten. Montasjeteknikken i videoen er en bevisst refleksjon hvor jeg undersøker nettopp overlappingene og dissonansen mellom lignende men ikke identiske opplevelser fra Ungarn og Norge.
Jeg er en ungarsk kunstner som har bodd på Vestlandet lenge. På grunn av min bakgrunn har jeg en nær tilknytning til tematikken identitetsforming i skiftende kulturelle kontekster. Jeg er også interessert i å undersøke materialitet og tematikker som psykologiske prosesser, mellommenneskelige interaksjoner og samfunnets pressende rammer på identitet.

Mail: zstilda@gmail.com
IG: @tildazsemby