Aurora Kolstad

To, tre, helst åtte timer
Foto
Sted: Muskedunder

Aurora Kolstad

Det å alltid ha med meg et kamera rundt, har blitt et fast holdepunkt i en hverdag ellers fylt med pensumbøker. De tankene og fenomenene som opptar meg kan sees som en rød tråd gjennom bildebanken min, som da tidvis blir satt i konteksten kunst. 
De siste årene har blitt brukt på å granske skillet mellom analogt og digitalt, farge og svart-hvitt, hva som kun fanger et øyeblikk og hva som fanger noe mer. Jeg har fremdeles masse å utforske og lære, men aller viktig for meg er det å ha et frirom der jeg kan puste, tenke og skape, og felleskapet det gir.

Mail: aurora.kolstad@gmail.com
IG: @aurorakolstad