Jonas Sandved Rudjord

Dimensjon relativt.
Dikt
Sted: Hulen

Jonas Sandved Rudjord er født i Haugesund og bor i Bergen. Diktsyklusen som stilles ut består av utdrag fra et større prosjekt, hvor hvert utdrag på hver sitt vis omhandler dyp, distanse, avgrunn. Fremtid er også et dyp. De beleste vil finne to parafraseringer av Nietzsche i tekstene; hvor den ene er gjort bevisst og forsettlig, mens den andre snek seg inn under nesen på forfatteren, ubevisst og ufrivillig. Og akkurat slik skal det være!
I tillegg til poesi, skriver Jonas også musikk og essays.
Mail: vilosophist@gmail.com
IG: @jonas_jord