Tim Hereid

Ikke alene, men ensom
Foto, 30x40cm og 40x60cm
Sted: Apollon

Tim Hereid – Jeg tiltrekkes det dype mørket av endeløshet som omgir oss. Det å kunne zoome ut og se seg selv utenfra, i det virkelig store bildet, finner jeg meget fascinerende. Det oppstår en slags symbiose av frykt og beroligelse i meg.
Bildeserien «ensom, men ikke alene» tar for seg den urokkelige følelsen av eksistensiell ensomhet som brer om seg i menneskesinnets dypere hjørner.
Mail: hereid96@gmail.com
IG: @sir.timotheus