Astri Aasjord Album

Ta på vannet
Print, 50x50cm x3
Sted: Vågal

Astri Album arbeider med maleri, tegning og digital kunst. Der sterke farger og tydelige fargefelt går igjen i verkene. Gjennom disse ønsker hun å tematisere selvets og kroppens behov både for tilknytning og distansering til omverdenen.
Mail: a4album@gmail.com
IG: @bjudapaal